Hamburg 05.12.08, nikon coolpix s520/Hamburg 27.11.08, nikon coolpix s520
Bochum 02.03.15, apple iphone 5/Duisburg 16.09.10, nikon coolpix s520
Duisburg 22.07.10, nikon coolpix s520/Duisburg 23.07.07, canon digital ixus 500
Halle 13.10.09, nikon coolpix s520/Wien 12.03.13, nokia lumia 800
Wuppertal 27.10.13, nokia lumia 800/Essen 11.11.13, nokia lumia 800
Essen 20.12.06. canon digital ixus 500/Essen 05.09.07, canon digital ixus 500
Essen 22.11.12, nokia lumia 800/Essen 14.09.15, apple iphone 5
Essen 02.12.14, apple iphone 5/Köln 20.06.15 apple iphone 5
Düsseldorf 08.09.10, nikon coolpix s520/Essen 18.05.16, apple iphone 5
Essen 27.05.16, apple iphone 5/Essen 10.10.16, apple iphone 5
Essen 07.08.17, apple iphone 5/Essen 08.07.17, apple iphone 5
Essen 08.08.17, apple iphone 5/Essen 27.01.17, apple iphone 5
Essen 27.01.17, apple iphone 5/Essen 28.02.16, apple iphone 5
Fiesch 19.02.16, apple iphone 5

Back to Top