Paris 24.07.12, nokia lumia 800/Essen 14.11.11, nikon coolpix s520
Essen 30.03.15, apple iphone 5/Köln 21.09.15, apple iphone 5
Essen 23.09.10, nikon coolpix s520/Wien 28.02.17, apple iphone 5
Stuttgart 22.09.18, apple iphone 5
Back to Top